Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum

Verantwoording Inventarisatie

Spaarbank Limburg (1974-1987), Maastricht 1

1 De Spaarbank Limburg en de Gelders-Utrechtse Spaarbank vormen samen in 1987 de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS).
2 In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht bevindt zich 4 à 5 m archiefbescheiden over de periode [1853-1974].
3 In het gemeentearchief Roermond bevindt zich het archief van de Roermondse Spaarbankvereniging, 1879-1969; heeft dat betrekking op dit archief?
4 Het archief van deze bank bevindt zich in het gemeentearchief Venlo. De omvang bedraagt ca. 9,5 m
5 In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht ligt het archief van de Spaarbank van de H. Familie, sinds 1941 de Maastrichtse Spaarbank, sinds 1977 de Maastrichtse Bondsspaarbank, sinds 1984 Verenigde Spaarbank. Het is niet duidelijk dat materiaal betrekking heeft op deze bank.Terug naar inventaris overzicht

1974-1987

De Spaarbank Limburg

De Spaarbank Limburg kwam in 1974 tot stand na een samengaan van de Gemeentespaarbank van Maastricht (1853), van Roermond (Midden Limburg) (1968-1969), van Venlo (1906) en van De Maastrichtse (Bonds)spaarbank (1876).