SNS Historisch Centrum

De historische archieven van de rechtsvoorgangers van de Volksbank N.V. vormen een rijke bron van informatie voor de geschiedenis van de SNS Bank en de bancaire geschiedenis van 1817 tot 1990 in het algemeen.


Circa tien jaar geleden werden deze onbewerkte historisch archieven ondergebracht in de depots van het Frans Walkate Archief te Kampen. In 2000 heeft de toenmalige SNS Bank N.V. het Stadsarchief van Amsterdam opdracht gegeven deze waardevolle bedrijfsarchieven te inventariseren. Vervolgens zijn de bankarchieven verdeeld over diverse bewaarplaatsen zoals Rijks-, Stads- en Streekarchieven. Het resultaat is dat geïnteresseerden zoals medewerkers en onderzoekers een beroep kunnen gaan doen op de historische archieven van de Volksbank N.V.
SNS Historisch Centrum

Het SNS Historisch Centrum geeft antwoord op vragen als: Wanneer is een bank opgericht en door wie? Hoe kwamen de fusies tot stand? Op welke wijze werden de spaargelden beheerd? Naast deze vraagbaakfunctie vervult deze afdeling een ondersteunende en adviserende functie op het gebied van archivering en promotie. Zij kan lokale banken assisteren bij het inrichten van tentoonstellingen en het schrijven van gedenk- of jubileumboeken. Waar mogelijk verleent het SNS Historisch Centrum medewerking aan onderzoek ten behoeve van publicaties.

Informatiefunctie

Doelstelling van het SNS Historisch Centrum

het behoud en de verbreiding van de kennis - in woord en beeld - van de geschiedenis van de Volksbank N.V. het bijeenbrengen, beheren en toegankelijk maken van de historische archieven van de Volksbank N.V.

Het bevorderen van onderzoek, onderwijs, publicaties en exposities op het terrein van bedrijfsgeschiedenis van de Volksbank N.V. en de banken in het algemeen.


Om haar doel te bereiken houdt het SNS Historisch Centrum zich bezig met het verzamelen en beheren van archieven, het toegankelijk maken van deze archieven en het verzorgen van exposities en het meewerken aan publicaties. Bovendien onderhoud het archief intensief contact met andere bankhistorische instellingen. De Volksbank N.V. heeft de archiefwerkzaamheden ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam en het Frans Walkate Archief. Het SNS Bank Historisch Centrum beheert de collecties. Mede gelet op de doelstelling van het SNS Historisch Centrum en het belang van deze archieven voor historisch onderzoek, is bezichtiging op verzoek mogelijk.