SNS Historisch Centrum

Bank archieven bevatten veel historische informatie en vormen voor locale-, regionale- maar ook voor nationale geschiedschrijving een onmisbare bron. Onderzoekers naar de sociaaleconomische verhoudingen in plaats of regio kunnen een beroep doen op ons bank archief. Eén van de doelstellingen van het SNS Historisch Centrum is het uitdragen van het historische erfgoed van de Volksbank N.V. Daartoe ondersteunt zij onderzoek en publicaties.


Enkele voorbeelden van uitgaven waaraan het SNS Historisch Archief heeft meegewerkt zijn:


Spaarbanken in Nederland, ideeën en organisatie, 1817-1990

geschreven door Joost Dankers, Jos van der Linden en Jozef Vos in opdracht van de Stichting VSB Fonds. Het boek is in 2001 bij uitgeverij Boom verschenen. (ISBN 90-5352-643-9)


De auteurs beschrijven uitgebreid en goed gedocumenteerd de geschiedenis van de spaarbanken. In het boek wordt ingegaan op vragen als; welke ideeën lagen ten grondslag aan de opkomst van spaarbanken?; hoe reageerden de spaarbanken op de veranderende maatschappelijke context waarin zij moesten opereren en vooral hoe reageerden zij op de toenemende concurrentie van andere banken? en ten slotte: hebben de spaarbanken hun doel bereikt?


Iedere cent telt in ’t end, 150 jaar spaarbanken in noordoost Groningen

geschreven door Wil Legemaat in opdracht van de Stichting SNS-fonds Eemsmond. Het boek is in 2004 uitgebracht door SNS fonds Eemsmond in samenwerking met Uitgeverij De Marne te Leens. (ISBN 90-77050-04-3)


Het prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerde boek beschrijft 150 jaar financieel, sociaal en cultureel leven in de dorpen van noordoost Groningen. In 1990 ging de Bondsspaarbank voor de Eemsmond, als laatste zelfstandige spaarbank van Nederland, op in de SNS Bank.Wie wat bewaart, die heeft wat. SNS bank sinds 1817

Rijk geïllustreerde uitgave De SNS bank kijkt niet alleen vooruit maar ook achteruit.

In dit boekje vindt u foto’s van voorwerpen en materialen uit ons archief, van kasboek tot spaarvarken, van stempel tot betaalpas, en van spaarbankboekje tot reclameposter.

Al die voorwerpen uit ons verre verleden en recente verleden bevestigen waar de SNS voor stond en staat : een toegankelijke bank voor gewone mensen.


Kamper Almanak

Tachtig jaar geleden kwam de Kamper Almanak tot stand met Zalsman als uitgever/drukker en met medewerking van de vereniging ‘Kampen Vooruit’. Terecht dacht men met dit boek in een bestaande behoefte te voorzien. Eén van de doelen van deze uitgave was de (historische) aantrekkelijkheden van Kampen onder de aandacht te brengen. De Kamper Almanak heeft deze functie tot op heden nooit verloren.


Vanaf 1936 werd de Kamper Almanak onder de hoede genomen door de Nutsspaarbank (nu de SNS) met Frans Walkate als directeur. De laatste tien jaar heeft de Kamper Almanak zich ontwikkeld tot een belangrijk regionaal cultuurhistorisch jaarboek. Deze ontwikkeling wordt beschreven in het artikel: 75 jaar Kamper Almanak van Theo van Mierlo dat is gepubliceerd in de Kamper Almanak 2003.

De Kamper Almanak is een jaarlijkse uitgave van het Frans Walkate Archief (De Volksbank N.V.).

www.kamperalmanak.nl


Publicaties