SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum
Burgwal 43
2861 EP Kampen

Contactpersoon
Herman Harder
Tel: 038 206 1000
Email:
info@snshistorischcentrum.nl

Info@snshistorischcentrum.nl


Waar bevinden zich de archieven van de rechtsvoorgangers van de de Volksbank N.V.?
Archief Bondsspaarbank Midden, Noord en Oost Nederland:

Het Utrechts Archief
Alexander Numankade 199 – 201

3572 KW Utrecht
Tel: (030) 286 66 11
Fax: (030) 286 66 00
E-mail:
secretariaat@hetutrechtsarchief.nl
www.hetutrechtsarchief.nlArchieven Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland:

Historisch Centrum Overijssel
Bezoekadres: Van Wevelinkhovenstraat (geen nummer),
Zwolle
Tel: (038) 426 6300
Fax: (038) 426 6333
www.historischcentrumoverijssel.nlArchief Gelders-Utechtse Spaarbank:

Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D,

6827 AT Arnhem
Tel: (026) 3521600
Fax: (026) 3521699
E-mail:
info@geldersarchief.nl
www.geldersarchief.nlArchief van de Pancratiusbank:

Rijckheyt – centrum voor regionale geschiedenis
Bezoekadres: Coriovallumstraat 9, Heerlen
Tel: (045) 560 44 01
E-mail:
info@rijckheyt.nl
www.rijckheyt.nlArchief Spaarbank Ruinen:

Drents Archief
Brink 4
9401 HS Assen
Tel: (0592) 313523
E-mail:
info@drentsarchief.nl
www.drentsarchief.nlArchief Bondsspaarbank Noord-Nederland & archief van de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep:

Groninger Archieven
Bezoekadres: Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Tel: (050) 5992000
Fax: (050) 5992050
E-mail:
info@groningerarchieven.nl
www.groningerarchieven.nlBondsspaarbank Sneek/Ijlst:

Tresoar
Fries Historisch en Letterkundig centrum

Bezoekadres: Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Tel: (058) 789 0 789
Fax: (058) 789 0 777
E-mail:
info@tresoar.nl
www.tresoar.nl

Archief Stichting Spaarpropaganda en het archief van de Nederlandse Spaarbankbond:

Nationaal Archief
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Tel: 070-3315400 Algemene telefooncentrale
Tel: 070-3315444 Helpdesk (alleen inhoudelijke vragen over de archieven)
Fax: 070-3315540
E-mail
info@nationaalarchief.nl
www.nationaalarchief.nl


Adressen