SNS Historisch Centrum

Disclaimer


Hoewel het SNS Historisch Centrum er naar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het SNS Historisch Centrum zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.


Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het SNS Historisch Centrum.Bronmateriaal

De afbeeldingen op deze site zijn verkregen uit het SNS Historisch Centrum. We hebben zo zorgvuldig en volledig mogelijk getracht copyright te verkrijgen en waar mogelijk is de fotograaf vermeld.
Mocht u van oordeel zijn dat u rechten heeft ten aanzien van een van de afbeeldingen, dan kunt u contact opnemen met het SNS Historisch Centrum. We corrigeren dan graag ons archief en vermelden u op de website.

SNS Historisch Centrum
Burgwal 43
8261 EP Kampen
herman.harder@sns.nl


www.snshistorischcentrum.nl


© 2019 SNS Historisch Centrum


Remy Steller Websites

www.steller.cc