Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum

Inventaris


1Spaarbank Vlagtwedde sloot zich in 1992 aan bij de Verenigde Spaarbank N.V. (VSB), in 1996 werd het VSB kantoor overgenomen door de Bondsspaarbank van de Eemsmond.
2Van deze bank is geen archiefmateriaal aangetroffen.
3Wildervank heeft zich in 1995 zelfstandig aangesloten bij SNS (valt buiten de inventarisatieperiode). Van deze bank is geen archiefmateriaal aangetroffen.
4Van deze bank is geen archiefmateriaal aangetroffen.
5In het gemeentearchief Schouwen-Duiveland bevindt zich ruim 16 m archiefmateriaal van de Nutsspaarbank te Zierikzee uit de periode 1819-1999; het archief is ontsloten door middel van een plaatsingslijst.Download hier het inventaris


Terug naar inventaris overzicht

1979-1993

de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep (SGB)

In 1999 is de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep (SGB) opgegaan in de SNS. De SGB is in 1992 ontstaan uit een fusie tussen de Bondsspaarbank voor de Eemsmond en de Bondsspaarbank Noord- en West-Groningen, gevestigd te Middelstum.
De Bondsspaarbank voor de Eemsmond werd ook wel de Bondsspaarbank Appingedam genoemd, die in 1979 was ontstaan uit de Nutsspaarbanken te Appingedam (1851) en Loppersum (1845), de Bondsspaarbank Noord-Oost-Groningen en de Spaarbank Spijk (1853). Bij de Nutsspaarbank Appingedam sloten zich in 1970 de Nutsspaarbanken �t Zandt (1855) en in 1973 de Nutsspaarbank Ten Boer (1909) aan. De Bondsspaarbank Noord-Oost-Groningen was in 1970 ontstaan na een fusie tussen de Nutsspaarbanken van Roodeschool (1863) en Uithuizermeeden (1865).
In 1990 fuseerde ook de Spaarbank Beerta (1843) met de Bondsspaarbank te Appingedam.
De Bondsspaarbank Noord- en West-Groningen is in 1992 ontstaan uit een fusie tussen de Bondsspaarbank Westerkwartier en de Spaarbank Middelstum (ca 1850). De Bondsspaarbank Westerkwartier is in 1970 opgericht na het samengaan van de Nutsspaarbank Grijpskerk (1852) en de Spaarbank Kommerzijl (1872).
De Spaarbank Vlagtwedde (1870) sloot zich in 1992 aan bij de VSB; in 1996 werd het VSB - kantoor overgenomen door de Bondsspaarbank voor de Eemsmond.

Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Tel: (050) 5992000
Fax: (050) 5992050
E-mail:
info@groningerarchieven.nl
www.groningerarchieven.nl


Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep (1992-1999)

Bellingwolde (1836-1980)