Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum

Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

1  In de algemene inleiding en in de inventaris wordt alleen 1836 als oprichtingsjaar genoemd.

2 In 1991 gefuseerd met Alblasserdam, Buren, Gorinchem, Haastrecht en Tiel tot Spaarbank Rivierenland; in 1993 is Spaarbank Rivierenland tot SNS toegetreden als ‘SNS Bank Rivierenland N.V.'
3 In 1991 gefuseerd met Alblasserdam, Gorinchem, Haastrecht en Tiel tot Spaarbank Rivierenland; in 1993 is Spaarbank Rivierenland tot SNS toegetreden als ‘SNS Bank Rivierenland N.V.'
4 In 1991 gefuseerd met Alblasserdam, Buren, Haastrecht en Tiel tot Spaarbank Rivierenland; in 1993 is Spaarbank Rivierenland tot SNS toegetreden als ‘SNS Bank Rivierenland N.V.'
5 Volgens de algemene inleiding is deze bank in 1970 - tegelijk met Spaarbanken Gorinchem, Geldermalsen en Hardinxveld-Giesendam - gefuseerd tot Bondsspaarbank Gorinchem.
6 In 1991 gefuseerd met Alblasserdam, Buren, Gorinchem, en Tiel tot Spaarbank Rivierenland; in 1993 is Spaarbank Rivierenland tot SNS toegetreden als ‘SNS Bank Rivierenland N.V.'
7 Het besluit tot aansluiting bij SNS dateert van 1991, wanneer en op welke wijze daar uitvoering aan is gegeven is niet duidelijk. In de algemene inleiding staat 1991 als jaar van aansluiting bij SNS.
8 In 1991 gefuseerd met Alblasserdam, Buren, Gorinchem en Haastrecht tot Spaarbank Rivierenland; in 1993 is Spaarbank Rivierenland tot SNS toegetreden als ‘SNS Bank Rivierenland N.V.'Download hier het inventaris van Ruinen

Download hier het inventaris van Sneek

Download hier het inventaris van LochemTerug naar inventaris overzicht


Regionaal Archief Zutphen

Spiegelstraat 13-17,

7201 KA Zutphen,

Tel: 140575

E-mail: regionaalarchief@zutphen.nlCoöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken (1979-1993), Utrecht (onderstaande banken zijn leden die zich na 1990 hebben aangesloten bij SNS);
 

1979-1993

Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken

Een aantal leden van de Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken maakte geen deel uit van de bovengenoemde clusters en heeft zich in een andere vorm bij de SNS aangesloten. De Spaarbank (later Bondsspaarbank) te Ruinen (1865) deed dit als zelfstandig bank in 1991.
De Bondsspaarbank Berkel-Regge ging in 1995, samen met de Spaarbank te Borculo (1868) op in de SNS Bank Achterhoek Twente. De Berkel-Regge Bondsspaarbank was in 1987 ontstaan na de fusie tussen de spaarbanken te Goor (1836) en Lochem (1819).
De Nutsspaarbanken te Alblasserdam en Buren en de Bondsspaarbanken Haastrecht, Gorinchem en Tiel vormden in 1991 de Spaarbank Rivierenland. De Bondsspaarbank Gorinchem e.o. ontstond in 1970 na een samengaan van de Spaarbank Gorinchem (1826), de Spaarbank Geldermalsen (1870) en de Nutsspaarbank Hardinxveld-Giessendam ((1864). De Bondsspaarbank Gorinchem fuseerde in 1975 met de Nutsspaarbank Schoonhoven (1826) De Bondsspaarbank Tiel ontstond in 1979 na een fusie van de Nutsspaarbanken Beesd (1866), Zaltbommel (1928) en Tiel (1818). Al eerder, in 1967, had de Nutsspaarbank van Tiel de Spaarbank ‘Nut en Voordeel’ overgenomen. De Spaarbank Rivierenland trad in 1993 toe tot de SNS als 'SNS Bank Rivierenland N.V.'.

Verdere leden van de Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken, die zich in 1993 afzonderlijk hebben aangesloten, zijn, de Spaarbank van 1818, sinds 1978 Bondsspaarbank van 1818 te Sneek (opgericht dus in 1818). Bij de Spaarbank van 1818 voegde zich in 1964 de spaarbank Sint Jozef te Sneek (1890) en in 1969 de spaarbank te IJlst (1878).
Ook de Nutsspaarbank Wildervank (1844), sinds 1973 Bondsspaarbank Wildervank sloot zich in 1995 als zelfstandige spaarbank aan bij de SNS. Eerder, in 1980, had de spaarbank Bellingwolde (1836) zich aangesloten bij de Bondsspaarbank Wildervank.
In 1999 sloot zich bij de SNS de Nutsspaarbank te Zierikzee (1819) aan en een jaar later de Bondsspaarbank te Katwijk (1875).