Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum

Inventaris


1981-1991

Bondsspaarbank Midden Noord Oost Nederland (MNO),

In 1990/1991 sloot de regionale bank Bondsspaarbank Midden Noord Oost Nederland (MNO) zich aan bij de SNS. De MNO was in 1981 ontstaan na het samengaan van de Bondsspaarbank voor Midden- en Oost-Nederland in Amersfoort (1972) en de Bondsspaarbank Noord-Nederland in Groningen (1970). De Bondsspaarbank voor Midden-Nederland (1969) was tot stand gekomen door het samengaan van de Nutsspaarbank Amersfoort (1916) en de Spaarbank te Hilversum (1877) met het bijkantoor Laren (1965). Al eerder, in 1951, had de RK Spaarbank Amersfoort (1910) zich aangesloten bij de Nutsspaarbank Amersfoort, evenals in 1954 de Vereniging Nutsspaarbank te Baarn (1911) en in 1959 de Spaarbank te Scherpenzeel (1862). Deze Bondsspaarbank voor Midden-Nederland ging samen met de Nutsspaarbanken te Zwolle (1818) en Almelo (1839), de Spaarbank Vereeniging Zutphen (1866), de Spaarbank te Deventer (1841), de Eper Spaarbank (1852) en de bank te Weesp (1818). De Nutsspaarbank Borne (1917) was in 1962 opgegaan in de Nutsspaarbank te Almelo. Deze banken samen vormden de Bondsspaarbank voor Midden- en Oost-Nederland.
(1969-1971)


Bondsspaarbank voor Midden, Noord en Oost Nederland (1981-19901), Amersfoort

1 In de algemene inleiding staat 1990/1991. In scope staat 1991
2 In de algemene inleiding staat 1954

3 In de algemene inleiding staat 1959


4  Jaar van opheffing is niet duidelijk. Volgens de algemene inleiding is dat 1968;    volgens de inleiding Bondsspaarbank Noord Nederland is dat per 1-1-1968.
5 Volgens de algemene inleiding is Zuidbroek in 1966 opgegaan in Noordbroek, Volgens  de inleiding Bondsspaarbank Noord Nederland sluit Midwolda zich in 1966/68 aan bij   de Nutsspaarbank Noord- en Zuidbroek van 1848
6 in de algemene inleiding staat 1971.
7 Het opheffingsjaar is niet duidelijk: 1969 of 1970.


*Van deze banken is geen archiefmateriaal aangetroffen.


Download hier inventaris 1


Download hier inventaris 2


Download hier inventaris 3

Terug naar inventaris overzicht