Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum


1972 - 1987 De Gelders-Utrechtse Spaarbank (GUS) te Wageningen


1981 - 1991 Bondsspaarbank Midden Noord Oost Nederland (MNO)


1986 - 1990 Bondsspaarbank Centraal- en Oostelijk-Nederland (CON)


1979 - 1993 Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken


1910 - 1988 Spaarbank Sint-Pancratius 1974 - 1987 De Spaarbank Limburg


1974 - 1987 De Spaarbank Limburg


1920 - 1992 N.V. Spaarbank Centrale Volksbank te Utrecht


1920 - 1992 Algemene Spaarbank voor Nederland te s-Gravenhage


1979 - 1993 De Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep (SGB)
Download hier de geschiedenis van de spaarbanken als PDFDownload hier de stamboom/overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) als PDFDownload het inventaris archief Nederlandse Spaarbank Bond (NSBB) 1906-2000

BRON Nationaal ArchiefDownload het inventaris archief Stichting Spaarpropaganda (SSP)

BRON Nationaal Archief

Circa tien jaar geleden werden de onbewerkte historisch archieven ondergebracht in de depots van het Frans Walkate Archief te Kampen. In 2000 heeft de voormalige SNS Bank N.V. het Stadsarchief van Amsterdam opdracht gegeven deze waardevolle bedrijfsarchieven te inventariseren. Vervolgens zijn de bankarchieven verdeeld over diverse bewaarplaatsen zoals Rijks-, Stads- en Streekarchieven.Beperkte openbaarheid
Alle archiefbescheiden jonger dan 35 jaar zijn niet openbaar. De stukken betreffende fraudegevallen zijn 50 jaar niet openbaar en de stukken betreffende de bouw, verbouwing en inrichting van bankgebouwen 75 jaar. de Volksbank N.V. gaat er van uit dat privacy van nog levende personen wordt gewaarborgd door de archiefinstellingen die de bankarchieven hebben ontvangen. De openbaarheidtermijn van privacygevoelige stukken is 100 jaar na geboortedatum tenzij aangetoond kan worden dat de betreffende persoon is overleden. Ondanks deze beperking blijven er voldoende meters waardevolle archieven over, welke ons veel inzicht zullen verschaffen in de bijna 200 jaar bancaire geschiedenis.