Inventaris


Verantwoording Inventarisatie

SNS Historisch Centrum

Verantwoording Inventarisatie

Inventaris


Algemene Spaarbank voor Nederland te 's-Gravenhage (1920-1992)

(is na 1992 dochteronderneming onder eigen label gebleven)

Terug naar inventaris overzicht

1920-1992

Algemene Spaarbank voor Nederland,

te s-Gravenhage

Algemene Spaarbank voor Nederland te 's-Gravenhage (1920-1992); is na 1992 dochteronderneming onder eigen label gebleven.